Działalność charytatywna

Prowadzenie biznesu  to nie tylko odpowiedzialność wobec klientów, pracowników i podwykonawców, ale również kształtowanie naszego otoczenia. Jako firma czujemy się szczególne zobowiązani do pomocy potrzebującym. Chętnie wspieramy różnego rodzaju akcje służące naszemu społeczeństwu, czego wyrazem jest zaangażowanie pracowników w wsparcie w projektach takich jak:

AKRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. sp. k.
Rzeszów, ul. Kard. Karola Wojtyły 31
NIP: 813-27-02-192 REGON: 690510382 KRS: 0000731807