Budownictwo mieszkaniowe

Firma Akro od lat specjalizuje się w budownictwie mieszkaniowym.

Zajmujemy się budową zarówno domów jednorodzinnych wolnostojącychw zabudowie szeregowej oraz bliźniaczej, jak i realizacją budynków wielorodzinnych. Budujemy kompleksowo, od fundamentów po dach, starannie dobierając materiały.

Nasza Technologia

Fundamenty

Jest to podstawowy element konstrukcyjny w każdym budynku. Zapewnia trwałość i solidność budowli, oraz wpływa na jego bezpieczeństwo eksploatacji. Fundamenty dzieli się na:

 1. Bezpośrednie – są to fundamenty, gdzie obciążenia są przekazywane bezpośrednio na grunt. W skład tej grupy zalicza się stopy, ławy, płyty, ruszty i skrzynie.
 2. Pośrednie – jest to posadowienie w przypadku zalegania gruntów nośnych na poziomie poniżej 4 metrów, zachodzi wówczas konieczność przekazania obciążeń w sposób pośredni za pomocą pali, studni lub kesonów.

Ściany

Jest to pionowy element osłonowy, przenoszący obciążenia pionowe i poziome, oraz stanowi przegrody przeciwpożarowe. Ściany budynków mieszkalnych obecnie są wykonywane najczęściej z ceramiki, betonu, żelbetu, oraz drewna. W zależności od przeznaczenia ściany można podzielić na ściany:

 1. Konstrukcyjne (nośne) – przenoszą obciążenia własne i przejęte z innych elementów budynku,
 2. Samonośne – ściany przenoszące tylko ciężar własny,
 3. Osłonowe – ich główną funkcją jest osłona przed czynnikami klimatycznymi, oraz izolacja akustyczna, praktycznie nie spełniają funkcji nośnych – przenoszą tylko ciężar własny i parcie wiatru,
 4. Działowe – ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia

Podczas budowy ścian należy zdecydować jaki rodzaj ścian zostanie zastosowany.

 1. Ściana jednowarstwowa – w tym przypadku materiał konstrukcyjny stanowi również warstwę izolacyjną, dlatego aby zapewnić odpowiednią przenikalność ciepła ściany te są stosunkowo grube i wynoszą 40-50 cm. Ściany jednowarstwowe wykonywane są najczęściej z ceramiki lub bloczków betonowych.
 2. Ściana dwuwarstwowa – jest to ściana składająca się z dwóch warstw, oprócz warstwy konstrukcyjnej dodatkową warstwę stanowi ocieplenie. Warstwę konstrukcyjną z reguły wykonuje się grubości 15-30cm z pustaków ceramicznych, bloczków betonu komórkowego lub silikatu. Na ocieplenie stosuje się styropian lub wełnę mineralną grubości od 12 do 20 cm, a następnie wykańcza tynkiem cienkowarstwowym lub okładziną.
 3. Ściana trójwarstwowa – składa się z warstwy wewnętrznej konstrukcyjnej, warstwy izolacyjnej, oraz warstwy zewnętrznej elewacyjnej. Warstwa konstrukcyjna ma za zadanie przenieść obciążenia z wyższych partii budynku na grunt, warstwa zewnętrzne elewacyjna przenosi obciążenia własne, oraz część sił pochodzących od wiatru.

Ze względu na materiał konstrukcyjny ściany można podzielić na:

 1. Ściany z pustaków ceramicznych – ceramika jest naturalnym materiałem powstającym podczas wypalania gliny. Jest to materiał budowlany używany z powodzeniem od wielu lat. Pomimo niepodważalnych zalet ma za sobą tak samo wielu przeciwników jak i zwolenników. Ściany z ceramiki zapewniają odpowiedni mikroklimat we wnętrzu, a elementy ceramiczne charakteryzuje dobra przyczepność do zapraw.
 2. Ściany z bloczków komórkowych – obecnie jest to jeden z popularniejszych materiałów budowlanych. Bloki komórkowe charakteryzuje dobra izolacyjność termiczna, ognioodpomość, łatwość w obróbce i szybkość w budowie. Poza tym betony komórkowe białe, które w swoim składzie nie zawierają popiołów lotnych są uznawane za jedne z najzdrowszych materiałów budowlanych.

Stropy

Są to poziome elementy konstrukcyjne oddzielające poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia stałe, oraz użytkowe, zwiększa sztywność budynku, i izoluje pomieszczenia akustycznie i termicznie. Ze względu na rodzaj rozwiązania konstrukcyjnego stropy dzielimy na:

 1. Strop płytowo monolityczny – najczęściej znajduje zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym. Głównym elementem nośnym jest płyta żelbetowa, która pod względem statycznym może pracować jedno- lub dwukierunkowo. Strop w całości jest wykonywany na budowie, zachodzi więc konieczność zastosowania deskowania pełnego i podkładek dystansowych, które umożliwiają otrzymać odpowiednią otulinę betonową. Charakteryzuje się dużą sztywnością i możliwością przenoszenia znacznych obciążeń.
 2. Strop płytowo prefabrykowany – wykonywany jest z elementów produkowanych poza placem budowy. Najczęściej stosowanym tego typu stropu są płyty żerańskie. Głównym elementem nośnym jest płyta prefabrykowana, a jej rozpiętość może wynosi do 6m. Do wykonania stropu jest niezbędny ciężki sprzęt, którym przenosi się gotowe płyty, pomiędzy płytami rozkłada się zbrojenie z podłużnych prętów o średnicy do 12 mm. Zaletą stropu prefabrykowanego jest szybki montaż, po którym otrzymujemy gładką powierzchnię sufitu, lecz na stykach płyt mogą powstawać rysy.
 3. Strop monolityczno-prefabrykowany – składa się z płyt prefabrykowanych, które stanowią szalunek tracony dla wylewanej na mokro płyty. Taki strop może przybierać dowolny kształt i przenosić duże obciążenia, ale jest kosztowny i zachodzi potrzeba użycia ciężkiego sprzętu. Do najbardziej popularnych stropów monolityczno-prefabrykowanych należy płyta Filigran i płyta 2K.
 4. Stropy gęstożebrowe – jest to szczególny typ stropów płytowych i najbardziej rozpowszechniony w budownictwie mieszkaniowym. Składają się z prefabrykowanych belek, a przestrzenie pomiędzy nimi są wypełniane pustakami ceramicznymi lub z lekkiego betonu, oraz warstwy nadbetonu. Są to stropy łatwe w montażu, nie trzeba używać ciężkiego sprzętu, a materiały są łatwe do przewozu i składowania. Wadami tego rozwiązania jest przenoszenie stosunkowo małych obciążeń, oraz możliwe rysy i pęknięcia na skutek klawiszowania.
 5. Strop na belkach drewnianych – jest to najstarszy typ stropu, stosowany coraz rzadziej ze względu na niską izolację akustyczną i dostępność innych materiałów. Zaletą stropu drewnianego jest niewielki ciężar własny i estetyczne wykończenie ukazujące strukturę drewna. Aby zwiększyć izolację akustyczną wykonuje się ślepy pułap i podsufitkę. Najprostszy układ stropu jest wypełniony pojedynczym deskowaniem.
  Strop na belkach stalowych – najpopularniejszym przykładem stropu na belkach stalowych jest strop Kleina. Pomiędzy stalowe belki układa się ceglaną płytę. Wyróżnia się trzy typy płyt: lekką, ciężką i półciężką. W stropie z płytą lekką cegły układane są płasko, grubość płyty wynosi 6,5 cm. W rodzaju półciężkim cegły ułożone są na płask i wzmocnione żebrami w postaci dwóch pasm cegłami ułożonymi na rąb. W przypadku stropu Kleina typu ciężkiego cegły ułożone są na rąb i wysokość płyty wynosi 12cm. Jako zbrojenie układa się w spoiny pomiędzy cegły stalowe płaskowniki. Obecnie strop Kleina jest coraz rzadziej używany ze względu na duże ugięcia.

Dach

Jest to najwyższa część budynku, która spełnia funkcję izolacyjną, oraz osłonową przed czynnikami atmosferycznymi. Składa się z części konstrukcyjnej i pokrycia. W zależności od kształtu wyróżnia się: dach dwuspadowy, czterospadowy, mansardowy, namiotowy, naczółkowy, kopulasty, szedowy, pulpitowy, hełmowy. Jako przekrycie najczęściej stosuje się dachówkę, blachodachówkę, blachę, na dachach płaskich lub o małym spadku stosuje się papę, a coraz większą popularnością cieszą się dachy zielone. Ze względu na konstrukcję więźby dachowej wyróżnia się:

 1. Więźba Krokwiowa – jest to najprostsza konstrukcja więźby. Stosowana jest, gdy rozstaw ścian zewnętrznych nie przekracza 7  metrów, a nachylenie połaci jest nie mniejsze niż 45°. Składa się z krokwi połączonych ze sobą w kalenicy, oraz wiatrownicy, która ma za zadanie usztywnić konstrukcję w kierunku podłużnym.
 2. Więźba Jętkowa – oprócz połączonych ze sobą krokwi znajduje się tu dodatkowy elementy – jętka. Usytuowana jest w 2/3 wysokości dachu i jej głównym zadaniem jest przenoszenie obciążeń rozciągających wynikających z rozporu dachu. Dzięki zastosowaniu jętki można przekrywać powierzchnie o rozstawie ścian zewnętrznych do 9 metrów, a gdy zastosuje się dodatkowe wzmocnienie w postaci płatwi i słupów można stosować dla rozpiętości nawet do 11 metrów. Najczęściej ten typ konstrukcji stosuje się w budownictwie jednorodzinnym.
 3. Więźba Płatwiowo-Kleszczowa – ta konstrukcja umożliwia przekrycie do 12 metrów. Składa się z dwóch rodzajów wiązarów: głównych i pośrednich. W skład wiązarów głównych wchodzą dwie pary słupów i kleszczy, płatwie i krokwie. Do wiązarów pośrednich nie zalicza się pośrednich słupów i kleszczy.
AKRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. sp. k.
Rzeszów, ul. Kard. Karola Wojtyły 31
NIP: 813-27-02-192 REGON: 690510382 KRS: 0000731807