Waran

Waran

Klient: Waran K.M.A.G. Żebrakowscy Spółka Jawna Lokalizacja: Rzeszów, ul. Energetyczna
Powierzchnia użytkowa: 1 503 m2 Kubatura: 12 175 m2 Ilość domów / mieszkań: Czas realizacji: 11 mc
Rok zakończenia: 2013 Tagi: Rozbudowa Hali Produkcyjnej

Budowa Hali z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i przełożeniem kolidującego uzbrojenia oraz remont hali produkcyjnej regałów przemysłowych i budynku administracyjno-biurowego. Zakres prac obejmował:

  1. Budynku hali magazynowej w konstrukcji z kształtowników gorącowalcowanych, płyt warstwowych z wkładem z pianki poliuretanowej, płyt dachowych z zastosowaniem świetlików i klap przewietrzających
  2. Budynku biurowego murowanego z kompletem robót wykończeniowych
  3. Układu komunikacyjnego z kostki brukowej
  4. Przyłączenie nowych obiektów do instalacji sanitarnych i energetycznych

AKRO DEVELOPMENT Sp. z o.o. sp. k. Rzeszów, ul. Kard, Karola Wojtyły 31 NIP 8132702192 REGON 690510382